O českém státě za války a po válce : [soubor článků].

Kapras, Jan
Český čtenář, 1925. 244 s.
Edice: Český čtenář ; roč. XVII. sv. 6-7