O českém románu novodobém.

Máchal, Jan
Druhé, změněné a doplněné vydání. Josef Springer, 1930. 238 - [IV] s.