O Červené Karkulce, která tancovala s vlky.

Šuk, Oleg; Šuková, Zuzana
1. vyd. v českém jazyce. Togga, 2008. 62 s.