O černém čuňátku.

Míšková-Raisová, Marie
Česká grafická Unie, 1930. [XIII] s.