O čem vypráví pusta.

Kiss, Tamás
Corvina Kiadó, 1982. 31, [2] s.