O čem si vyprávjajú Karlovjané : pověsti, legendy a vyprávění z Velkých Karlovic a okolí.

Mičkalová, Helena
H. Mičkalová, 1997. 118 s.