O čem si vyprávjajú Karlovjané : pověsti, legendy a vyprávění z Velkých Karlovic a okolí.

Mičkalová, Helena; il. Němečková, Kornelie; ed. Malina, Dalibor
s.n, 1997. 118 s.