O čem si noc se dnem vyprávějí.

Bianciotti, Hector
Vyd. 1. Malvern, 1999. 265 s.