O čem president Masaryk ve svých Pamětech nepíše : události v moskevském hotelu "Metropol" za listopadového převratu v r. 1917.

Kdosi
Zemědělské knihkupectví A. Neubert, 1925. 59 s., 2 ins. listy