O budování KSČ : Soubor statí a projevů.

Gottwald, Klement; ed. Paťava, Miroslav; ed. Rais, Štefan
1. vyd. Kulturně propagač. odd. sekretariátu ÚV KSČ, 1949. 68, [3] s.