O Bruncvíkovi a jeho zázračném meči : vypravování o přeudatném bohatýru, který, opustiv své království, vydal se do nebezpečných krajů daleké ciziny, v nichž podstoupil četné boje s šerednými divochy, s dravými šelmami, mnohohlavými draky a nestvůrami.

Tomek, Vratislav Václav
Körber, 1918. 46, 2 s.