O bratru králíkovi, sestřičce lišce a staré želvě.

Denk, Petr
Vydavatelský odbor Ústředního spolku jednot učitelských, 1938. 215, [V] s.