O bratrské Jugoslavii : nástin proslovů a přednášek s ukázkami recitací.

Státní nakladatelství, 1935. 92 s.