O Bratřích českých a o osudech jejich na statcích krále Jiřího a pánů z Pernštejna od L.P. 1457 do L.P. 1609.

Linger-Amboise, Karel V
[nákl.vl], 1930. 19, [I] s.