O boji proti fašismu a na obranu republiky v Pardubickém kraji : (materiály pro lektory, propagandisty, referenty, agitátory).

Frajdl, Jiří
K[raj.] d[ům] o[světy], 1958. 84, [2] s.
Edice: Z dějin dělnického hnutí Pardubického kraje