O blouznění náboženském v Pošumaví, se zvláštním zřetelem ku Domažlicům.

Řehák, Karel Lev
Tisk. Liga, 1908. 102 s.
Edice: Obrana víry ; Roč. V, čís. 3-4