O Blažejovi čo sa nebál.

Moric, Rudo
1. vyd. Mladé letá, 1975. 80 s.