O blahořečení sv. Jana Nepomuckého.

Oliva, Václav
Tisková Liga, 1916. 136 s.
Edice: Husitství ve světle pravdy ; Roč. 13. Čís. 3.-4