O bitvě na Turském poli a osmi básničkách rukopisu Královédvorského.

Šťovíček, František
A. Neubert, 1935.