O biologii učení, O biologických prvcích kognitivních procesů v lidské mysli.

1. vyd. Academia, 1974. 223 s.