O Bibli a jejím učení. 1. díl, Kritický pohled na Bibli a její výklad z pohledu vnitřního náboženství.

Vacek, Jiří
1. vyd. Jiří Vacek, 1994. 223 s.