O betlemech : kulturně-historická studie se zvláštním zřetelem k zemím koruny sv.-václavské a uherskému Slovensku.

Procházka, Karel
Cyrilo-Methodějské knihkupectví Gustav Francl, 1908. 159 s.