O Bedřichu Smetanovi : k památnému 100. výročí narozenin B. Smetany.

Steinman, Vilém
2. vyd. Dědictví Havlíčkovo, 1924. 31, 1 s.