O Bedřichu Smetanovi : Články v Naší Době 1894.

Masaryková-Garrigue, Charlotte
Sbor pro postavení pomníku Bedřichu Smetanovi, 1930. 34, 2 s.