O básnické činnosti P.J. Šafaříka a F. Palackého.

Bačkovský, František
František Borový, 1885. 45 s.