O Augustu Sedláčkovi : K připomenutí života a díla velkého učence.

Kolář, Ondřej
Okr. muzeum, 1988. 28 s.