O atómoch a kvantovaní.

Pišút, Ján; Zajac, Rudolf
2. dopl. vyd. Alfa, 1988. 319 s.
Edice: Gama ; zv. 1