O Americe a Američanech.

Steinbeck, John
1. vyd. Brána, 2002. 208 s.