O Americe a Američanech.

Steinbeck, John; ed. Jindra, Miroslav
1. vyd. Brána, 2003. 208 s.