O akcessorních látkách, či t. zv. vitaminech : kritická studie na základě literárních i vlastních experimentálních prací.

Špinka, Josef
Al. Wiesner, 1924. 103 s.