Nůše pohádek. Díl I.

Pražská akciová tiskárna, 1918. 96, 2 s., 1 l