Nový zákon : překlad s poznámkami : nový překlad Písma svatého. Sv. 15, Čtyři evangelia.

1. vyd. Biblické dílo ERC pro edici Kalich v Ústředním církevním nakl, 1973. 255 s.