Nový zákon s výkladovými poznámkami : Čes. ekumenický překl.

1. vyd. Evangelické nakl, 1991. 519 s.