Nový epochální výlet pana Broučka tentokrát do 15. století : [určeno] pro 7. roč. všeobec. vzdělávacích škol.

Čech, Svatopluk
4., nezm. vyd. (v SPN). SPN, 1960. 205, [3] s.
Edice: Mimočítanková četba