Nový cvičný kontor.

Vihan, Karel
nákladem vlastním, 1927. 16 s.