Nové základy experimentální psychologie : duševědné výzkumy a objevy.

Kafka, Břetislav
10. vydání. B. Kafka, 1947. 427 s.