Nově s Bohem : Učíme se křesťansky žít a vydávat svědectví.

Mühlen, Heribert
1. vyd. Matice cyrilometodějská, 1993. 380 s.