Nové obrazy z kukátka.

Kosmák, Václav
Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1896. 2 sv. (457, 325 s.)
Edice: Šolcova knihovna