Nová demokracie a konstituce.

McKechnie, William Sharp
Nákladem časopisu Česká republika, 1919. 96 s.