Nová dávka z nájemného : Všeobecné vodné a poplatek za používání obec. stok v hlavním městě Praze dle pravidel platných od 1. ledna 1929 : Výklad pravidel s přehlednými tabulkami pro praktickou potřebu advokátů, majitelů domů a nájemníků.

Crha, Václav
nákladem vlastním, 1929. 28 s.