Nočný let.

Saint-Exupéry, Antoine de
Vydanie prvé. Matica slovenská, 1948. 98, 1 s.
Edice: Románská knižnica MS ; Sv. 9