Neznámé politické písně Havlíčkovy.

Táborský, František
Historický klub, 1927. 28 s.