Nezlob dědu Pohodlíčko : Ne serdi dedušku Ujutika.

Brožová, Zdena; il. Klimtová, Vítězslava
1. vyd. česko-ruské verze. Periskop, 2005. 63 s.