Neživá příroda : Učebnice pro 5. postup. roč.

Henek, Tomáš; ed. Mokrý, Vladimír
7., nezm. vyd. SPN, 1960. 144, [3] s.
Edice: Učebnice pro všeobecně vzdělávací školy