Neživá příroda.

Demek, Jaromír; Novák, Václav
1. vyd. Muzejní a vlastivědná společnost, 1992. 242 s., [8] s. obr. příl
Edice: Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada ; sv. 1