Neviditelná Moskva : (1934).

Nezval, Vítězslav
Frant. Borový, 1935. 171-[III] s.