Nevěstka.

Myrnyj, Panas
1. vyd. Svět sovětů, 1959. 565, [2] s.