Nevědecké námitky venkovského kluka.

Diak, Vilém
V MCM vyd. 1. Matice cyrilometodějská, 1998. 407 s.