Neúhledné ctnosti.

Roberti, J
Školské sestry, 1927. 153 s., 2 listy, 1 ins. list