Nepokorení : Zborník dokumentov a spomienok na hrdinov Mladej gardy.

Nikitenko, A. G
6., v Smene 1. vyd. Smena, 1987. 244 s.
Edice: Zväzácka knižnica